KNNV Bollenstreek

Activiteiten

jan 26
Eindpresentatie Natuurinventarisatie Tespelduyn in 2021

Eindpresentatie Natuurinventarisatie Tespelduyn in 2021

Afdeling Bollenstreek
feb 26
Zaterdag 26 februari2022: Wandeling door Meijendel

Zaterdag 26 februari2022: Wandeling door Meijendel

Afdeling Bollenstreek
mrt 6
Zondag 6 maart 2022: Korstmos- en Mossenexcursie

Zondag 6 maart 2022: Korstmos- en Mossenexcursie

Afdeling Bollenstreek
mrt 19
Zaterdag 19 maart 2022: Vogelexcursie Kop van Noord-Holland

Zaterdag 19 maart 2022: Vogelexcursie Kop van Noord-Holland

Afdeling Bollenstreek
apr 2
Bollenwandeling op Tespelduyn

Bollenwandeling op Tespelduyn

Afdeling Bollenstreek
Wordt lid of donateur van KNNV Bollenstreek

Wordt lid of donateur van KNNV Bollenstreek

Stuur een email aan ledenadministratie@bollenstreek.knnv.nl en geef uw naam, adres, email en telefoonnummer door. Wij nemen dan contact met u op.
· Donateurs hebben toegang tot de regionale activiteiten van natuurvereniging de Bollenstreek. Zij ontvangen regelmatig uitnodigingen voor lokale activiteiten en excursies. Tevens ontvangen zij het kwartaalblad de Duinrel digitaal.
· Leden van de KNNV zijn daarnaast ook lid van de landelijke KNNV. De KNNV zorgt voor het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis; het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging; en de KNNV draagt bij aan natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin; een en ander in het bijzonder in Nederland doch ook daar buiten.” Leden krijgen behalve de regionale informatie ook het blad Natura van de landelijke KNNV, toegang tot andere KNNV evenementen en 10% korting op niet afgeprijsde boeken van de KNNV uitgeverij.
De kosten voor het donateurschap bedragen in 2021 € 18,00 per jaar. De kosten voor het lidmaatschap van de KNNV bedragen in 2021  €40,25 per jaar.
U kunt het toepasselijk bedrag over maken op NL32 INGB 00005 61947 t.n.v. KNNV afdeling Bollenstreek te Hillegom o.v.v. ‘Donatie’ en/of ‘Contributie’.

Het lidmaatschap of donateurschap starten of beëindigen kan alleen per kalenderjaar. Opzeggen moet vóór 1 november per brief of e-mail gebeuren bij de ledenadministratie (ledenadministratie@bollenstreek.knnv.nl) .