Werkgroep Natuurinventarisatie Tespelduyn

Landschap

In 2017 en 2018 heeft KNNV Bollenstreek een inventarisatie van de natuur op Landgoed en Golfbaan Tespelduyn uitgevoerd. Dit gebeurde in het kader van de GEO certificering van de golfbaan.
Tespelduyn heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De focus ligt daarbij onder andere op het ecologisch systeem. Committed to Green is een programma dat is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de internationale certificering bij de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd. Tespelduyn is sinds januari 2019 GEO gecertificeerd.
In 2021 gaat KNNV Bollenstreek de inventarisatie herhalen. We gaan met een groep van 12 KNNV-ers eens per maand op een zaterdagochtend op het hele terrein alles noteren wat we tegen komen. We maken onderscheid tussen de volgende hoofdgroepen: Planten en bomen, Vogels, Zoogdieren, Vlinders, Libellen, Andere insecten en Paddenstoelen en mossen.
Op 10 december werd het Rapport Natuurinventarisatie Tespelduyn 2021 aangeboden aan Peter Duyvenvoorde en Jos Ploeg.
Meer informatie bij: m.veen@hccnet.nl

Hieronder staan de verschillende onderdelen van de feestelijke eindpresentatie op Tespelduyn, 23-03-2022