Vliegenzwam paddenstoel van het jaar!

Vliegenzwam paddenstoel van het jaar 2022

Bron: NMV, KNNV, IVN, waarneming.nl

De vliegenzwam is de meest aansprekende paddenstoel in Nederland en is gekozen tot Paddenstoel van het Jaar 2022. De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) wil samen met de KNNV Vereniging voor Veldbiologie, IVN Natuureducatie en Waarneming.nl zoveel mogelijk vindplaatsen van de Vliegenzwam in kaart brengen. Op 24 september 2022 vindt de aftrap van deze publieksinventarisatie plaats en worden in het hele land excursies georganiseerd. Ook wordt er een wedstrijd georganiseerd: wie kan de grootste vliegenzwam vinden?

Rood met witte stippen

De Vliegenzwam is een zogenaamde ectomycorrhiza-soort. Dat wil zeggen dat de schimmel samengroeit met wortels van bomen, waarbij water en suikers worden uitgewisseld en zowel de schimmel als de boom voordeel hebben. De vliegenzwam groeit samen met vooral berken, eiken en dennen, maar kan ook bij andere loof- en naaldbomen groeien. De soort komt vooral voor op de zandgronden in het midden, zuiden en oosten van het land en in de duinen. Ook in Laag-Nederland komt de vliegenzwam voor, bijvoorbeeld in wegbermen of parken waar zand is opgebracht. De soort is dus bijna overal in Nederland wel te vinden.

Duizenden waarnemingen

In 1991 en 2000 zijn eerdere grote publieksinventarisaties geweest naar de verspreiding van de vliegenzwam. Deze inventarisaties waren grote successen die vele duizenden extra waarnemingen hebben opgeleverd. In 2022 gaan we dit voor de derde keer doen. We roepen ook dit jaar alle natuurliefhebbers op om hun vliegenzwamwaarnemingen door te geven via de eventpagina op Waarneming.nl. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen er al vanaf augustus vliegenzwammen gevonden worden! Ook vóór 24 september 2022 kunnen de waarnemingen op Waarneming.nl worden doorgegeven

Paddenstoelenexcursies

Op 24 september worden er in het hele land paddenstoelenexcursies georganiseerd. Deze dag is de Europese dag van de Paddenstoel en vormt het begin van de Week van de Veldbiologie, georganiseerd door de KNNV. Natuurlijk wordt er gezocht naar vliegenzwammen, maar ook zal er tijdens de excursie aandacht gegeven worden aan de soortenrijkdom van paddenstoelen en functies van schimmels in de natuur. In Nederland komen meer dan 5000 soorten paddenstoelen voor. Geef je op en ga mee!

Prijsvraag

In 2012 is in Vlaanderen een publieksactie geweest om de grootste vliegenzwam te vinden. Ook dit was een groot succes. De winnaar had een vliegenzwam gevonden met een hoed van 23 cm breed. Dit vraagt natuurlijk om een ludieke prijsvraag: wie vindt dit jaar in Nederland de grootste vliegenzwam en is die groter dan in Vlaanderen? Maak een foto met liniaal op de hoed en doe mee!

Leuk om tijdens het wandelen extra om je heen te kijken of met de (klein)kinderen in de natuur op stap te gaan. En ook om onze Belgische buren uit te dagen die vorig jaar al een prijsvraag hadden uitgeschreven. Is de hoed van de Vliegenzwam groter dan 23 centimeter, dan wordt het een echte competitie met de Belgen.