De Duinrel 2022/4 is uit!

Geachte leden,

Gelukkig zijn de ernstige coronabesmettingen wel zo’n beetje van het toneel verdwenen. We zijn weer vrij, mogen elkaar opzoeken en kunnen weer enthousiast in groepsverband de natuur in.

Dat vindt u terug in de laatste Duinrel van dit jaar waar weer veel mooie ervaringen in zijn opgenomen.

Naast de Duinrel vindt u gewoontegetrouw ons verzoek om de contributie voor het komende jaar te voldoen. Vergeet u dat niet want het is voor ons erg belangrijk.

Ik wens u veel leesplezier en tevens gezellige feestdagen toe en hoop met u op een weer vredig 2023 zonder milieubelastende raketten en kanonnenvoer.

En hopelijk mag ik u op een van onze vele activiteiten ontmoeten om samen van de voor ons zo belangrijke natuur te genieten.

Met de allerbeste groet,

John van Velzen

voorzitter.

contributie/donatie 2023

Geachte leden en donateurs,

Tijdens de ALV 2022 is de donatie 2023 vastgesteld op € 18,–,  het lidmaatschap KNNV 2023 bedraagt € 23,50.

Met deze brief verzoeken wij tot betaling voor 2023:

Leden KNNV                                                                                  € 41,50

Donateurs                                                                                      € 18.–                                       

Ik verzoek u het voor u van toepassing zijnde bedrag over te maken op bankrekeningnr:

NL32 INGB 0000 5619 47

t.n.v KNNV Afd. Bollenstreek

Hillegom

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

J.Plomp

Penningmeester