Zaterdag 25 maart 2023: Lentevreugd in Wassenaar.

Lentevreugd is een voormalig stuk bollengrond uit de jaren ’20. Het is een overgangsgebied tussen duin en polder. Het ligt in Wassenaar tegen de binnenduinrand en is 18 jaar geleden omgevormd naar een natuurgebied. Met als doel betere leefomstandigheden te ontwikkelen voor kwetsbare planten en dieren. Wij gaan daar van ongeveer 2 uur rondwandelen, o.l.v. onze duingids de heer Hugo Woudenberg. Wat treffen we daar zoal aan? Een kudde runderen, Schotse Hooglanders, en Konikspaarden. Zij zorgen voor variatie in de begrazing. Er zijn meer dan 100 vogels gezien op Lentevreugd. O.a. waterrietzanger, kiekendieven, boomvalken en lepelaars . Wellicht horen we hoog boven ons de veldleeuwerik. Deze soort is in aantal erg afgenomen, daarom is er onlangs een fonds in het leven geroepen om o.a. het Leeuwerikveld en Vlinderveld goed te beheren. U kunt zich voor deze excursie opgeven tot 22 maart bij Lidy van der Salm, per email vdsalm@hotmail.com. Wilt u daarbij opgeven of u zelf rijdt en eventueel anderen mee wilt nemen, of dat u liever met een ander mee wilt rijden? We verzamelen om 9.30 uur bij het gemeentehuis Lisse. Meerijders betalen hun chauffeur € 2,00.

Datum & tijd
za 25 maart 2023 van 9:30 tot 12:00
Vertrekplaats

Gemeentehuis Lisse
Bekijk vertrekplaats